x
Het basisplan sanering en stadsvernieuwing uit 1961 voorzag in grote ingrepen in de Leidse binnenstad, waaronder brede verkeerswegen (de zwarte lijnen), verkeerspleinen en diverse parkeerterreinen. De singels en vooral de noordelijke en oostelijke binnenstad werden niet gespaard (afbeelding: Regionaal Archief Leiden).

Het basisplan sanering en stadsvernieuwing uit 1961 voorzag in grote ingrepen in de Leidse binnenstad, waaronder brede verkeerswegen (de zwarte lijnen), verkeerspleinen en diverse parkeerterreinen. De singels en vooral de noordelijke en oostelijke binnenstad werden niet gespaard (afbeelding: Regionaal Archief Leiden).

meer afbeeldingen